Hướng dẫn thoát hiểm khi xảy ra cháy tại hộ kinh doanh gia đình

Hướng dẫn thoát hiểm khi xảy ra cháy tại hộ kinh doanh gia đình

Cảnh sát PCCC & CNCH lưu ý, đối với các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, tuyệt đối tránh để hàng hóa cản lối đi; nếu nhà có cửa cuốn cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để có thể mở cửa khi cháy gây mất điện.

Leave Comments

0832311655
0832311655